Theaititos Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαδικασία Εγγραφής

Αρχική / Το Πρόγραμμα / Κανονισμός Σπουδών / Διαδικασία Εγγραφής

Για την έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το Πρόγραμμα «Θεαίτητος» ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία περιλαμβάνονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρέχονται κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών και καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και το κόστος για το καθένα.

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με εργασιακή εμπειρία σε τομείς πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή Εκπαιδευτικά Προγράμματα με ειδικές απαιτήσεις ως προς την προηγούμενη εκπαίδευση ή την προϋπηρεσία των υποψηφίων), αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, επιτυχής παρακολούθηση άλλων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συναφούς γνωστικού πεδίου – θεματολογίας), αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.
Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του Προγράμματος. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επίπεδο σπουδών, κλπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας αυτών.

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου λαμβάνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος «Θεαίτητος» και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, και ανακοινώνεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 10 εργάσιμων ημέρων μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραμμα, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος για τους όρους παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει επιλέξει και για τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων. Μετά την καταβολή των διδάκτρων, ο Εκπαιδευόμενος λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος την επιβεβαίωση της εγγραφής του και ενεργοποιούνται οι προσωπικοί του κωδικοί για είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης κατά την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος για τους λόγους μη εισδοχής του στο Πρόγραμμα, για παράδειγμα τη σχετική έλλειψη προσόντων σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος, βάσει των ορισμένων κριτηρίων επιλογής. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύμβουλο Σπουδών του Προγράμματος ώστε να λάβει σύσταση για δήλωση συμμετοχής σε άλλα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συναφή με το γνωστικό υπόβαθρο και τα προσόντα του.
Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων πραγματοποιείται πριν τη λήξη του κάθε κύκλου σπουδών στο 5% των Εκπαιδευόμενων (επιλεγμένοι με τυχαίο τρόπο) από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την τυπική του εκπαίδευση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αντίγραφα αποδεικτικών άλλων γνώσεων (π.χ. ξένων γλωσσών, μη τυπικής εκπαίδευσης, κλπ.). Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Εκπαιδευόμενου στη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου εγγράφων ή εντοπισμού ψευδούς δήλωσης στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, δεν του χορηγείται το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.